Dostępne sposoby płatności to:

1. Przelew na rachunek bankowy Bank PeKaO S.A. oddział w Bartoszycach ul. Plac Konstytucji 3 Maja 31A nr rach. 34124056021111001069295107

2. Płatne za pobraniem

3. Płatne osobiście w sklepie stacjonarnym znajdującym się przy ul. Turkowskiego1, 11-200 Bartoszyce